Ωράριο

Για το Κύπελο Χώματος και το Πρωτάθλημα Ιστορικών Χώματος ο αγώνας ολοκληρώνεται στο ΣΕΧ4Α 

Τα χλμ των ειδικών είναι 47,36χλμ , τα μερικά ειναι 76,54χλμ και το συνολικό μήκος του αγώνα τους ( Μαυρο Ρόδο) ειναι 123,90χλμ

Το ωράριο σε PDF