Αγωνιζόμενοι

Στην Σελίδα αυτή θα βρείτε αυτά που πρέπει να γνωρίζεται για την συμμετοχή σας στον αγώνα 

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( Γίνεται μόνο από το ΣΔΔΑ της ΟΜΑΕ ) 

 

2. Προκήρυξη  2018 

3.Γενικός Κανονισμός  2018 

4. Συμπληρωματικός Κανονισμός