Δελτίο Πληροφοριών Νο1

                                                                                                                           Κόρινθος  30/10/2018

                                                                                                                               Ώρα 14:00

Δελτίο πληροφοριών  Νο1

Μεταφέρεται ο τερματισμός της Ε.Δ. Χιλιομόδι 270 μέτρα νωρίτερα όπου θάμνος δεξιά πριν το ποτάμι.

 

 

Ο  Αλυτάρχης

Γ. Σωτηρόπουλος